Transparantie bevorderen om duurzame gebouwen te realiseren

Transparantie bevorderen om duurzame gebouwen te realiseren

Aangezien 70% van de wereldbevolking tegen 2050 in steden zal wonen, zal de gebouwde omgeving een belangrijke rol spelen bij het verminderen van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen, het besparen van natuurlijke hulpbronnen en het bijdragen aan de gezondheid en het welzijn van mensen.

Bij Tarkett zijn we toegewijd aan het ontwerpen van producten met meer duurzame materialen en het stimuleren van samenwerking door transparant te communiceren, terwijl we ernaar streven onze klanten te helpen gezonde, mensvriendelijke ruimtes te creëren. Door Environmental Product Declarations (EPD's) te ontwikkelen en Material Health Statements (MHS) in te voeren, bieden we onze klanten een duidelijk beeld van de respectieve milieu- en gezondheidsprofielen van de materialen in onze producten, waardoor ze beter gefundeerde aankoopbeslissingen kunnen nemen. Op deze manier kunnen architecten, ontwerpers en ingenieurs hogere duurzame bouwscores behalen, voldoen aan bestaande en toekomstige bouwvoorschriften, afval verminderen en de veilige recycling van goede materialen in een circulaire economie bevorderen.

Inzicht in Environmental Product Declarations (EPDs)

We zijn al verder gegaan met het evolueren van bouwvoorschriften en certificeringen voor duurzaam bouwen door onze klanten EPD-verklaringen te geven die de milieueffecten van een product benadrukken. De EPD's staan ​​centraal in onze duurzaamheidsstrategie en zijn gebaseerd op levenscyclusanalyses en stellen ons in staat manieren te vinden om de ecologische voetafdruk van onze producten te verbeteren.

Ze zijn echter vaak ingewikkeld om te begrijpen voor niet-experts, zijn vooral gericht op milieuaspecten en niet op gezondheidsaspecten en geven geen kwalitatieve details over de gezondheidsrisico's of effecten van individuele ingrediënten. De Tarkett MHS overbrugt deze informatiekloof en biedt nauwkeurige informatie over de gevaren en risico's van elk materiaal.

Introductie van de Material Health Statement van Tarkett

De Tarkett MHS is een onafhankelijk geverifieerde, wetenschappelijk onderbouwde verklaring die het gezondheidsrisico en de gevaren van materialen in een bepaald product benadrukt, tot 100 ppm (0,01%). Met de introductie van de MHS vullen we de milieugegevens van onze EPD's aan, beantwoorden we aan de behoeften van onze klanten en dragen we bij aan de reis naar gezonder materiaal en grotere transparantie.

Eenvoudig te begrijpen en uniek in de markt, de Tarkett MHS is ook de eerste stap naar Cradle to Cradle® (C2C) certificering en de voortdurende optimalisatie van onze producten. De beoordeling door derden van onze materialen wordt uitgevoerd door het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA), het onderzoeksinstituut dat in 1987 werd opgericht door Dr. Michael Braungart, die het C2C-ontwerpconcept co-ontwikkelde. Sinds 2010 heeft het EPEA-team meer dan 3.000 Tarkett-materialen beoordeeld volgens de C2C-criteria.

De vier fasen van materiaalbeoordeling

EPEA evalueert de potentiële gezondheids- en milieueffecten van elk materiaal gedurende de levensduur van het product - van winning en productie tot gebruik en recycling.

Er zijn vier stappen:

  • Het samenstellen van een inventaris van grondstoffen in elk product
  • Screening van elke chemische stof in overeenstemming met regionale en internationale chemische voorschriften en toxicologische databanken
  • Grondige beoordeling van de veiligheid van het materiaal gedurende zijn levenscyclus
  • Producten opnieuw formuleren volgens de C2C-principes om materialen te selecteren die kunnen worden teruggewonnen, gerecycled en omgezet in nieuwe producten.

MHS-openbaarmakingsverklaringen en certificaten zijn nu beschikbaar voor klanten in de gehele EMEA-regio. Neem contact op met sustainabilityEMEA@tarkett.com.