Driving Collaboration: duurzaam zakendoen

Driving Collaboration: duurzaam zakendoen

Bij Tarkett willen we samenwerken met onze klanten, medewerkers en partners voor een betere toekomst voor ons en onze wereld.
Daarom sporen we samenwerking aan met ons initiatief Driving Collaboration.
's Werelds grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vergen samenwerking en partnerschappen over sectoren en toeleveringsketens heen.
We sporen al onze klanten en stakeholders aan om samen met ons een positieve verandering mogelijk te maken.
We bieden onze klanten en stakeholders duidelijke informatie over onze duurzaamheidsprestaties, producten en ambities:

  • Ons verslag over maatschappelijk verantwoord ondernemen is volledig, wordt openbaar gemaakt en wordt door een derde gecontroleerd.
  • Wij verspreiden vrijwillig informatie over onze producten. In Europa introduceerden we in 2019 de Material Health Statements (MHS), die de samenstelling van een product nauwkeurig beschrijven en informatie verstrekken over de concentratie van ingrediënten (chemische moleculen), hun rol in het product en eventuele gezondheids- of milieurisico's in geval van blootstelling aan deze stoffen, voor het beoogde gebruik van vloeren. De MHS worden geverifieerd door een onafhankelijke externe organisatie. De MHS vormen een aanvulling op de Environmental Product Delcarations (EPD's) die gebaseerd zijn op de LCA-methoden om de milieuprestaties van producten te evalueren. We stellen ambitieuze duurzaamheidsdoelen in onze zoektocht naar certificeringen van derden voor onze producten en vestigingen.
  • We nodigen u uit om deel te nemen aan ons inleverprogramma ReStart®.

 

Het afval wordt in onze fabrieken in Zweden, Luxemburg en Nederland gerecycleerd en omgezet in hoogwaardige grondstoffen. We delen expertise die het welzijn bevordert. We hebben bijvoorbeeld al samengewerkt met kleurexperts, ontwerpers en onderwijsspecialisten om inzicht te krijgen in de impact van kleuren op de ontwikkeling en het welzijn van kinderen in hun leeromgeving. Zo ontdekten we dat hun geheugen 55 tot 78 % scherper is wanneer ze omringd zijn door hun lievelingskleur.

We werken samen met ngo's, sectororganisaties en overheden en nemen deel aan collectieve acties:

  • We nemen deel aan Globe EU initiatieven
  • Lid van Klimaatleiders (COP21)
  • Lid van de Ellen MacArthur Foundation