Onze duurzame aanpak: Doing Good. Together.

Onze duurzame aanpak: Doing Good. Together.

Bij Tarkett geloven we dat we samen een positieve invloed kunnen hebben op mensen en onze wereld. Wij streven ernaar om hoogwaardige, duurzame vloerbekleding te maken om u te helpen gezondere en mensvriendelijke ruimtes te creëren.
We luisteren naar de behoeften van onze klanten en werken samen met al onze stakeholders om producten te ontwerpen die optimale prestaties leveren, gezond leven bevorderen en natuurlijke hulpbronnen respecteren.

"We zetten ons in om onze klanten van dienst te zijn door middel van onze innovatiecapaciteiten en langdurige toewijding en prestaties op het gebied van duurzaamheid.. Dag in, dag uit streven we ernaar om in de hele organisatie – van O&O tot de klantendienst – al onze expertise te bundelen om gezonde, mensvriendelijke binnenruimtes te creëren.
We zijn er rotsvast van overtuigd dat we dringend moeten overstappen op andere modellen om de eindige hulpbronnen en het natuurlijke kapitaal te beschermen. We vragen u dan ook om samen met ons aan een circulaire economie te bouwen, met name door ons ReStart®-inleverprogramma een duwtje in de rug te geven. Hand in hand."

Fabrice Barthélemy, president Tarkett EMEA en LATAM

Designing for Life: duurzaam ontwerpen

We ontwerpen producten voor langdurig gebruik. Werken, leren en ontspannen ... Mensen brengen 90 % van hun tijd binnenshuis door! Door hoogwaardige, duurzame producten te ontwerpen, helpen we u gezondere, veiligere en meer mensvriendelijke binnenruimtes te creëren. Door met name de gezondheids- en milieukenmerken van onze producten voortdurend te verbeteren, streven we ernaar om materialen te selecteren die kunnen worden teruggewonnen, gerecycleerd en omgevormd tot nieuwe producten. In het kader van ons Cradle to Cradle®-ontwerp produceren we onze producten op een manier die bijdraagt aan het behoud van natuurlijke hulpbronnen en de strijd tegen klimaatverandering.

Closing the Loop: naleving van de principes van de circulaire economie

We sluiten de cirkel. Met ons inleverprogramma ReStart® helpen we uw vloerbekledingsafval te verwerken en dragen we ons steentje bij aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu.  Wij recycleren uw vloerbekledingsafval en ons eigen productieafval en verwerken het tot nieuwe, hoogwaardige producten. Zo kunnen we samen de cirkel sluiten en overstappen naar een circulaire economie.

Driving Collaboration: duurzaam zakendoen

We sporen samenwerking aan. ’s Werelds grootste uitdagingen op het gebied van duurzaamheid vergen samenwerking en partnerschappen over sectoren en toeleveringsketens heen. Wij sporen al onze klanten en stakeholders aan om samen met ons een positieve verandering mogelijk te maken. We communiceren transparant over onze prestaties op het gebied van duurzaamheid en bieden u duidelijke informatie over onze producten en ambities. Laten we samen de kansen van de circulaire economie aangrijpen en afval een nieuw leven geven via ons inleverprogramma ReStart®.

"Doing Good. Together." Elke dag streven we ernaar om het leven van mensen te verbeteren, natuurlijke hulpbronnen te behouden en ons milieu te respecteren.