Closing the Loop: naleving van de principes van de circulaire economie

Closing the Loop: naleving van de principes van de circulaire economie

De groei van de wereldbevolking zet steeds meer druk op onze natuurlijke hulpbronnen en het milieu. We sluiten de cirkel. We helpen u bij het beheer van vloerbekledingsafval en dragen ons steentje bij aan de bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en het milieu.
We verwerken vloerbekledingsafval en secundaire materialen tot hoogwaardige nieuwe producten.
We hebben dan ook onze activiteiten aangepast om de stap naar een meer regenererende, ecologisch bewuste economie (de circulaire economie) te versnellen. Hoe? Door afval te elimineren uit de levenscyclus van onze producten.

Wij helpen onze klanten hun vloerbekledingsafval te verwerken met ons inleverprogramma ReStart®.

Wij zetten afval om in hoogwaardige grondstoffen.
In 2018 gebruikten we 134.000 ton gerecycled materiaal als grondstof. Dat komt overeen met 10% van alle ingekochte grondstoffen bij Tarkett.
Zo bevatten onze HE Tapiflex-collecties 21 tot 30 % gerecycleerd materiaal.

Wij vormen partnerschappen met andere sectoren:
- We werken samen met Aquafil om afgedankte visnetten in onze tapijten te recycleren
- We werken samen met lokale waterzuiveringsbedrijven in Nederland om het kalkresidu na de waterzuivering te verwerken in onze tapijtruggen.
- We werken samen met de auto-industrie in Italië om PVB uit autovoorruiten te recycleren aan het einde van de levensduur, voor verwerking in modulaire veerkrachtige tegels

We streven ernaar in 2020 geen industrieel afval meer te storten. In Europa hebben tien van de dertien productielocaties deze doelstelling al bereikt.
Bovendien willen we de inzameling van post-installatieafval en gebruikte vloerbekledingsproducten van consumenten verdubbelen tegenover 2010.